Reserva de la Biosfera

de del

Les Terres de l'Ebre, declarades Reserva de la Biosfera

Van ser 115 dies de guerra intensa, amb el trist Balanç de 70.000 morts entre a els combatents d'ambdues parts.Este reconeixement és una oportunitat per a noves aportacions econòmiques, difusió internacional del territori i reconeixement dels seus valors patrimonials: naturals, paisatgístics, històrics i culturals.

Aquest era el segon any que la candidatura aspirava a aconseguir el títol, després que l'any passat fos desestimada per incloure les centrals nuclears d'Ascó (Ribera d'Ebre). En aquesta ocasió els límits de l'anterior candidatura van ser modificats deixant al marge les zones d'influència nuclear. Així, la proposta aprovada finalment per la Unesco abasta un total de 367.729 hectàrees. D'aquestes, un 78% són terrestres i gairebé un 22% marítimes, segons fonts de la Generalitat de Catalunya.

La Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera forma part del Programa "L'Home i la Biosfera" (MAB) de la UNESCO que comprèn actualment 610 reserves disseminades per 117 països. La inclusió de noves reserves a la Xarxa és valorada per la Mesa del Consell Internacional de Coordinació del Programa sobre l'Home i la Biosfera (MAB), amb seu a París. El Programa MAB realitza des de fa més de 30 anys una tasca pionera en favor del desenvolupament sostenible, sustentat en bases científiques.

Actualment, a Espanya hi ha 40 espais que han estat declarats reserva mundial de la biosfera, dels quals només un, el Parc Natural del Montseny, des de l'any 1978, es troba situat a Catalunya. Les Terres de l'Ebre és, doncs, la segona reserva catalana que aconsegueix aquesta declaració, 35 anys després de la primera.

Les reserves de la biosfera van néixer amb l'objectiu de convertir-se en un instrument estratègic perquè científics, planificadors, agents econòmics i entitats treballessin conjuntament en la preservació dels valors naturals i en el desenvolupament sostenible del territori. La idea original és conservar la diversitat biològica de zones del planeta amb valors naturals importants i fer compatible l'activitat humana amb aquests mateixos valors, ja que la millor manera de conservar aquests espais naturals és garantir que la població local pugui viure i desenvolupar-se normalment les seves activitats 

La candidatura ha estat impulsada per més de setanta institucions i entitats socioeconòmiques de les quatre comarques de l'Ebre i ha comptat amb el suport de 55 administracions locals.

Com a treballadors del sector turístic i mediambiental d'aquestes terres ens felicitem per aquesta designació, i esperem que serveixi perquè les comarques de l'Ebre aconsegueixin una major protecció per la seva biodiversitat i la conservació del seu medi natural i paisatgístic enfront de projectes poc respectuosos amb el medi i serveixi per donar-nos a conèixer a nivell europeu i mundial consolidant-se així les nostres expectatives de destinació turística, cultural, natural i sostenible.