Bandolers

Bandolers→

Seguint el rastre del bandolers

A través d’una herència, en Frederic descobreix que es descendent d’un famós bandoler català i decideix
buscar més descendents d’aquesta banda i tots plegats investigar sobre la vida bandolera dels seus
avantpassats. I es per aquest motiu que necessitem ajuda i dades per descobrir qui eren i que feien
aquests bandolers.
 

Metodologia→

Bandolers a la montanya com nosaltres


En el nostre pla educatiu es plantegen un seguit d’activitats, tallers i dinàmiques de grup dirigides a infants i dissenyades per assolir els objectius principals del nostre projecte. Per això les activitats seran dissenyades, dirigides i desenvolupades per un equip d’experts educadors.
1 monitor per cada 10/15 nens fa més personalitzada la relació entre monitor i nen.
En cas d’inclemències meteorològiques  hi ha preparat un ventall de tallers i jocs alternatius.
La  relació entre el professorat i els monitors  està  representada per un coordinador, que s’encarregarà d’aclarir qualsevol dubte que faci referència als àpats, a les activitats, els horaris, etc...